Niszczycielskie trzęsienie ziemi we Włoszech

Komentarze

Prof. Wojciech Dębski z PAN

– Największe trzęsienia ziemi występują na takich obszarach jak Japonia, Kalifornia czy Alaska. Polska jest krajem o stosunkowo małej sejsmiczności, ale to nie znaczy, że kiedyś nie wystąpi wstrząs o magnitudzie 4,5. Do tej pory nie było, ale te zjawiska są nieprzewidywalne.